OVER VERENIGING DE VIERKANTE METER

Vereniging De Vierkante Meter zet zich in voor kwaliteitsverbetering van vloeroppervlaktemetingen in Nederland. Sinds 2003 verenigen wij de belangrijkste aanbieders van NEN 2580-meetrapporten. Op basis van onderlinge kennisdeling streven we naar eenduidige meetrapporten van de hoogste kwaliteit.

Doel
Bij vloeroppervlaktemetingen kunnen kleine verschillen grote gevolgen hebben. Elke vierkante meter vertegenwoordigt immers waarde. Daarom vinden wij het belangrijk dat u kunt rekenen op een gedegen meetrapport. Ons doel is de kwaliteit van NEN 2580-meetrapporten naar een hoger niveau brengen. In het algemeen, en van onze leden in het bijzonder. Als vereniging zorgen wij ervoor dat NEN 2580 eenduidig wordt toegepast en dat er geen ruimte is voor misinterpretatie.

Toegevoegde waarde
Vereniging De Vierkante Meter is de enige vereniging in Nederland voor aanbieders van NEN 2580-meetrapporten. Samen hebben onze leden een ongekende hoeveelheid aan ervaring met vloeroppervlaktemetingen. Op basis van intervisie delen we regelmatig kennis en ervaringen, om zo onze expertise te vergroten. Dankzij deze expertise hebben we door de jaren heen veel bereikt. Een selectie:

 • 2007: significante inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van de norm NEN 2580:2007
 • 2011: initiatief tot en realisatie van NTA 2581 (afspraken over de wijze van meten met NEN 2580)
 • 2018: certificering

Activiteiten
Om ons doel te bereiken, doen we het volgende:

 • kennis en ervaringen uitwisselen
 • zitting nemen in de begeleidingscommissie NEN 2580
 • ‘grijze gebieden’ (praktijkvoorbeelden die niet in NEN 2580 staan) bespreken en documenteren
 • kwaliteit van metingen en meetrapporten verbeteren
 • eenduidigheid van NEN 2580-metingen borgen
 • ondersteunen bij de interpretatie van NEN 2580
 • overleg voeren op Europees niveau
 • (inter)nationale ontwikkelingen signaleren
 • gesprekspartner van marktpartijen zijn
 • permanent doorontwikkelen van NTA 2581

Leden
Leden van De Vierkante Meter staan bekend om het leveren van professionele meetrapporten. Zij voldoen allemaal aan strenge kwaliteitseisen. Wilt u zeker zijn van een betrouwbare NEN 2580-meting en een kwalitatief hoogwaardig meetrapport? Ga dan naar onze ledenpagina en neem contact op met een lid bij u in de buurt.