OVER BRANCHEVERENIGING VM2

Branchevereniging Vm2 (voorheen Vereniging De Vierkante Meter) is opgericht in 2003. De vereniging heeft als doel de kwaliteit van vloeroppervlaktemetingen in Nederland te verbeteren. Het is de enige vereniging in Nederland voor aanbieders van gecertificeerde NEN 2580 meetrapporten.

Doel
Bij vloeroppervlaktemetingen kunnen kleine verschillen grote gevolgen hebben. Elke vierkante meter vertegenwoordigt namelijk een aanzienlijke waarde. Daarom vinden wij het belangrijk dat de opdrachtgever altijd kan rekenen op een betrouwbare meting en een eenduidig meetrapport voor een helder inzicht in de resultaten.

Ons doel bereiken we door:

 • het bespreken en vastleggen van afspraken over ‘grijze gebieden’
 • zitting te nemen in de begeleidingscommissie NEN 2580
 • het borgen van eenduidige NEN 2580-metingen
 • te ondersteunen bij de interpretatie van NEN 2580
 • overleg te voeren op Europees niveau
 • het signaleren van (inter)nationale ontwikkelingen
 • een gesprekspartner voor marktpartijen te zijn
 • het permanent doorontwikkelen van NTA 2581

Het resultaat is:

 • Vm2 heeft een significante inhoudelijke bijdrage te geleverd aan de totstandkoming van de norm NEN 2580:2007 (2017)
 • En het initiatief genomen en meegewerkt aan de realisatie van de NTA 2581 waarin afspraken staan over de wijze van meten met NEN 2580 (2011)
 • En een certificatieproces ontwikkelt in samenwerking met SKG-IKOB certificatie (2008)

Experts in NEN 2580
Leden van branchevereniging Vm2 zijn deskundig in het opstellen van vloeroppervlaktemetingen en streven de hoogste kwaliteit na. Zij zijn gecertificeerd volgens ‘de erkenningsregeling oppervlaktebepalingen NEN 2580 en NTA 2581’ door SKG-IKOB. Hiermee voldoen zij aan strenge kwaliteitseisen. Regelmatig wisselen de leden kennis en ervaringen uit tijdens gezamenlijke intervisie bijeenkomsten. Tijdens deze ontmoetingen worden ook afspraken gemaakt hoe om te gaan met zogenaamde ‘grijze gebieden’ (praktijkvoorbeelden die niet in NEN 2580 staan).

Wilt u zeker zijn van een betrouwbaar en gecertificeerd meetrapport NEN 2580 opgesteld volgens NTA 2581? Ga dan naar onze ledenpagina en neem contact op met een aanbieder bij u in de buurt.