NTA 2581 & NEN 2580 VOOR EENDUIDIGE MEETRAPPORTEN

Alle leden van vereniging De Vierkante Meter werken met NTA 2581 en NEN 2580. Met NEN 2580 bent u hoogstwaarschijnlijk al bekend. Dit is de enige norm voor vloeroppervlaktebepaling van gebouwen in Nederland. NTA 2581 is een aanvulling hierop, een richtlijn voor het opstellen van meetrapporten. Bij de totstandkoming van beide documenten hebben wij een grote rol gespeeld.

Gouden combinatie
Sinds 1991 werken aanbieders van meetrapporten met NEN 2580. Dit is de enige in Nederland geldende norm voor vloeroppervlakte- en inhoudsmetingen van gebouwen. NEN 2580 bevat termen, definities en bepalingsmethoden. Maar de norm zorgt op zichzelf niet voor eenduidige en kwalitatief hoogstaande metingen en meetrapporten. Voor ons als vereniging is dat een ongewenste situatie. Ons doel is immers de kwaliteit van NEN 2580-meetrapporten naar een hoger niveau brengen. Daarom hebben we de NTA 2581 in het leven geroepen. Hierin staan afspraken en handvatten voor het meten met NEN 2580. Zoals de minimumeisen voor een goed en compleet meetrapport. Of het verschil tussen een meetcertificaat A en B. Voor een betrouwbaar NEN 2580-meetrapport is NTA 2581 onmisbaar. Samen vormen ze een gouden combinatie.

NTA 2581 – het aandeel van de vereniging

  • 2009: introductie van een richtlijn voor het maken van meetrapporten
  • 2011: de richtlijn omgezet naar een objectief en formeel document, de NTA 2581
  • continu: NTA 2581 (permanent) doorontwikkelen

NEN 2580 – het aandeel van de vereniging

  • 2004: vanaf dit jaar zitting in de normcommissie bij NEN
  • 2007: significante inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van NEN 2580:2007
  • continu: ‘grijze’ gebieden (praktijkvoorbeelden die niet in NEN 2580 staan) bespreken en
    documenteren

Heeft u een betrouwbare NEN 2580-meting en een kwalitatief hoogwaardig meetrapport nodig?
Ga dan naar onze ledenpagina en neem contact op met een lid bij u in de buurt.